ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ម៉ាស៊ីនក្រឡុកឡៃចំរុះច្រើន

    ផ្លេលផ្លេលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគុណប្រយោជន៍នៃការបំប៉នដោយរលូនដំណើរការល្អមិនមានផ្លេសឆ្វែលប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការប្រើប្រាស់ទាបសុវត្ថិភាពនិងការការពារបរិស្ថាន។ នេះជាបច្ចេកវិទ្យាធ្វើពីឈើឈើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពភាពជាក់លាក់ខ្ពស់និងសន្សំធនធាន។ ស្រាវជ្រាវនិងបំពាក់ ...
    អាន​បន្ថែម